• Imprimeix

Personal docent i investigador PDI

Mobilitat entrant

El personal docent i investigador d'altres universitats que vulgui fer una estada a l'INEFC Barcelona, ​​pot fer-ho regint-se per la següent normativa.

El procediment a seguir és el següent:

  1. Un professor/a de l'INEFC ha d'enviar una invitació adreçada a un docent / investigador extern.
  2. El personal docent visitant ha d'omplir un formulari. És obligatori que el docent / investigador visitant contracti, per compte propi, una assegurança mèdica i d'accidents que inclogui la cobertura per a la seva repatriació. L'assegurança ha de cobrir tot el període d'estada a INEFC ja que l'INEFC no es responsabilitzarà ni es farà càrrec de cobrir les despeses en cas d'accident i repatriació.
  3. L'oficina de mobilitat expedirà una carta d'acceptació indicant les dates segons acord amb el professorat de l'INEFC.

En cas que l'estada es realitzi dins el programa Erasmus +, caldrà omplir el document Mobility agreement.

Data d'actualització:  05.10.2018