• Imprimeix

Estudiants SICUE

Sóc alumne d'INEFC Barcelona i vull anar a universitats espanyoles

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat acadèmica establert per la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats espanyoles) que permet a l’alumnat anar a estudiar fins a un any acadèmic a una universitat espanyola sense haver de traslladar l’expedient.

Resum de la convocatòria SICUE 2018-19

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat l’INEFC de Barcelona.
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà inferior a:
  • estades de mig curs (5 mesos): 24 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos): 45 crèdits
 • En aquells supòsits en què a l'estudiant li restin per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.
 • L’alumnat haurà d’estar matriculat, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.
 • L'alumnat haurà de tenir, en la data 30 de setembre de 2017, un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2018-19 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

A l’alumnat que no reuneixi els requisits del programa SICUE li serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

Universitat

Campus

Places

Mesos

Universidad de Castilla la Mancha

Campus Toledo

2

Anual

Universidad Católica San Antonio Murcia

 

2

Anual

Universidad de Murcia

Campus San Javier

2

Anual

Euskal Herrico Unibertsitatea

Campus Álava

3

Anual

Universidad de Extremadura

Campus Cáceres

2

Anual

Universidad de Granada

Campus Granada

2

Anual

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

3

Anual

Universidad de León

 

3

Anual

Universidad Miguel Hernández

 

2

Anual

Universidad Pablo de Olavide

 

2

Anual

Universidad Politécnica de Madrid

 

3

Anual

Universidad de Valencia

 

2

Anual

Universidad de Vigo

 

2

Anual

Universidad Pontificia de Salamanca

 

2

Anual

Universidad de la Coruña

 

2

Anual

Universidad Deusto

 

2

Anual

Universidad de Sevilla

CEU “Cardenal Spínola”

2

Anual

 

 

Termini: del 13 de febrer al 13 de març de 2018
Lloc de presentació: Registre Oficial de l'INEFC

Documentació que cal adjuntar:

La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins 30 de setembre de 2017.  

Amb data 27 d’abril de 2018 es faran públiques les places adjudicades. Les podreu trobar a la plana web de mobilitat SICUE UB i al taulell d’informació de mobilitat de l’INEFC.

L’alumnat disposarà fins el 14 de maig de 2018 per formular les reclamacions, si s’escauen. El document de reclamacions s’haurà de presentar per registre a l’INEFC Barcelona. 

Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació. 

En el cas que es vulgui renunciar a la plaça d’intercanvi ja acceptada, s’ha de comunicar a la coordinadora de mobilitat, entrant per registre el document de renúncia.

Nota informativa sobre les beques SENECA: Per al curs 2018-19 no es preveu convocar les beques Sèneca.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de la UB: http://www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional/

Data d'actualització:  05.10.2018