• Imprimeix

Recerca i doctorat

L’INEFC de Barcelona és capdavanter en recerca científica i transferència de coneixements en l’àmbit de l’educació física i l’esport. Actualment, l’INEFC de Barcelona participa en diversos grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya que desenvolupen la seva activitat en els diversos laboratoris del centre. El programa de doctorat, coordinat de manera conjunta amb la Universitat de Barcelona, proporciona la formació necessària als futurs investigadors/es per a la docència i la recerca universitària.