• Imprimeix

Junta de recerca

D’acord amb el Reglament de règim intern de l’INEFC Barcelona (secció cinquena), les funcions de la Junta de Recerca són:

  1. Coordinar les línies de recerca del centre.
  2. Canalitzar els recursos en matèria de recerca.

Membres de la Junta de Recerca de l’INEFC de Barcelona

Subdirecció de Recerca:
• Dr. Joan Cadefau Surroca. Subdirector de Recerca.
• Sra. Maribel Pérez Ballano. Responsable de Recerca i doctorat.
• Sra. Carme Suárez Fresneda. Suport a la Investigació

Cap de Gestió Acadèmica del Centre de Barcelona:
• Sra. Alicia Belsa Colina.

Coordinadors/ores de grups de recerca:
• Dra. Rosa Angulo Barroso. Grup de Recerca en Activitat Física i Salut (GRAFiS).
• Dra. Natàlia Balagué Serre. Sistemes Complexos i Esport.
• Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado. Grup de Recerca en Ciències de l’Esport (GRCE).
• Dra. Susanna Soler Prat. Grup d’Investigació Social i Educativa en l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE).

Caps de Departament:
• Dr. Javier Hernández Vázquez. Departament d’Educació Física.
• Dr. Joan Carles Burriel i Paloma. Departament de Gestió i Lleure.
• Dr. Michel Marina Evrard. Departament de Rendiment Esportiu.
• Dr. Carles Ventura Vall-llovera. Departament de Salut i Ciències Aplicades.

Representants del personal investigador:
• Sr. Joan Babí Lladós.

Convidats:
• Dr. Xavier Iglesias Reig. Director del Centre de Barcelona de l’INEFC.
• Dr. Eduard Inglés Yuva. Subdirector d’Estudis.

Data d'actualització:  18.12.2017