• Imprimeix

Estudiants col·laboradors en esdeveniments (ECE)

La figura d’ECE del centre és un mitjà de formació que l’INEFC Lleida posa a disposició del seu estudiantat de grau i postgrau. La condició d’ECE té com a finalitat principal la continuació de la formació acadèmica i professional mitjançant la participació en activitats institucionals de l’INEFC. Entre les tasques que poden assumir els ECE queden expressament excloses totes les activitats docents. L’estudiantat ECE no té dret a remuneració o salari per part de l’INEFC.

L’estudiantat ECE pot col·laborar en la participació de tasques d’organització (planificació, logística, comunicació), desenvolupament i avaluació d’esdeveniments institucionals organitzats per l’INEFC Lleida o d’altres en les quals el centre participi com a col·laborador institucional.

Passos a seguir

  1. Consulteu les ofertes al tauler d’anuncis i a COOPERA (ECE).
  2. Presenteu al registre de l’INEFC-Lleida, dins el termini establert:
    1. La sol·licitud degudament emplenada.
    2. La carta de motivació.
  3. En acabar el termini, en el període d’un mes, es publicarà la resolució d’admissions i exclusions.
  4. A partir de la resolució, i en el termini d’una setmana, l’estudiant seleccionat haurà de presentar el full de compromís prèvia entrevista amb el/la professor/a responsable dels ECE.

Per a més informació, contacteu amb Trini Márquez tmarquez@inefc.es

Data d'actualització:  09.11.2018