• Imprimeix

Estudiants col·laboradors en recerca (ECR)

La figura d’estudiant col·laborador/a de la recerca del centre és un mitjà de formació que l’INEFC de Lleida posa a disposició de l’alumnat de grau, màsters i doctorat. La condició d’ECR té com a finalitat principal la continuació de la formació acadèmica i científica mitjançant la participació en accions que duen a terme els grups de recerca amb personal docent i investigador (PDI) de l’INEFC. Entre les tasques que poden assumir els i les ECR queden expressament excloses totes les activitats docents. L’estudiantat ECR no té dret a remuneració o salari per la seva tasca.

L’estudiantat ECR pot col·laborar en la participació de tasques de documentació, treball de camp, anàlisi de dades, divulgació i difusió de resultats, així com assistir a les jornades, seminaris, reunions científiques que organitzin els grups de recerca i l’INEFC de Lleida.

Passos a seguir

  1. Consulteu les ofertes al tauler anuncis i a coopera (ECR)  i entrevisteu-vos amb la persona interlocutora de grup o grups on vulgueu col.laborar, us signarà el vistiplau a la sol·licitud, si escau.
  2. Presenteu al registre de l’INEFC de Lleida (Secretaria de Direcció), dins el termini establert:
    1. La sol·licitud degudament reomplerta i signada per totes les parts implicades
    2. La documentació annexa que se sol·licita en la convocatòria: certificat/expedient amb nota mitjana ponderada i/o còpia de la targeta de selectivitat , segons els casos.
  3. A partir de la resolució, i en el termini d’una setmana, els seleccionats hauran de presentar el full de compromís prèvia entrevista amb la persona que els tutoritzarà.

Per a més informació, contacteu amb Montse Sanmartí msanmarti@inefc.es

Data d'actualització:  09.11.2018