• Imprimeix

Escola de Formació de Tècnics de la Caparrella (EFTEC)

L'Escola de Formació de Tècnics Esportius de l’Escola Catalana de la Caparrella (EFTEC) permet als alumnes d’INEFC Lleida obtenir diferents títols de tècnic esportiu.

La Resolució EDU/1916/2008, de 5 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5157, de 20.06.2008, per la qual s’implanten els ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior en diverses modalitats i especialitats esportives, estableix implantar aquests ensenyament a l’EFTE Catalana de la Caparrella, amb el codi 25009162, de Lleida, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 2008-2009.

Aquests cursos estan adreçats únicament a:

 • Alumnes que cursen el grau de CAFE i els dobles graus a l'INEFC-Lleida (accés al Nivell I i Nivell II).
 • Llicenciats-des/graduats-des en CAFE a l'INEFC-Lleida (accés al Nivell III).

El seu funcionament està plantejat de manera que l’alumnat de grau de CAFE tingui l’oportunitat de cursar, de manera simultània el grau de CAFE i els nivells I i II de grau mitjà de tècnic/a esportiu/va de la modalitat esportiva escollida. 

Això fa que l’alumnat se’n beneficiï, tant acadèmicament com econòmicament, ja que un cop superades les assignatures de grau, aquestes se li reconeixen automàticament en el currículum de tècnic.

Un cop finalitzats els estudis del grau en CAFE també poden seguir la formació de tècnics esportius cursant el nivell III o grau superior.

 

Proves d'accés

Per poder formalitzar la matrícula a qualsevol dels cursos de tècnic esportiu de Nivell I,  heu de superar una prova d’accés específica.

Els tràmits i la informació per fer la prova d’accés, els trobareu a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. També hi podreu consultar els resultats de la prova. 

 

 

Preinscripció i matrícula

Període de preinscripció i matriculació: a consultar segons el curs.

Lloc i horari de matriculació: a Gestió Acadèmica, àrea de Tècnics Esportius, de 9 a 14 hores.

Documentació necessària per a la matriculació Nivell I:

Fotocòpia del DNI o un altre document equivalent (NIF, passaport, etc.)
Certificat de les proves d’accés a les EFTE (en cas d’haver realitzat les proves a l’INEFC de Lleida no cal lliurar-lo)
Carnet de família nombrosa (si s’escau)
Targeta acreditativa de discapacitat (si s’escau)
Targeta d’assistència de la seguretat social (targeta CatSalut) o similar (mútua d’assistència sanitària) 

Documentació necessària per a la matriculació Nivell II:

La mateixa que el Nivell I
Certificació d’haver superat el primer nivell de la modalitat (en cas d’haver-lo cursat a l’EFTE Catalana de La Caparrella no cal lliurar-lo).

Pla d'estudis i reconeixements

Possibles cursos que es faran al Centre de Formació de Tècnics Esportius de l’Escola Catalana de la Caparrella (EFTEC). Feu clic a cada esport per veure el Pla d'estudis:

 

Accés a tots els cursos: (Coopera)

Cursos programats 2018-2019

 • Atletisme I
 • Atletisme II
 • Bàdminton I
 • Bàsquet I
 • Futbol I 
 • Futbol II
 • Handbol II
 • Natació I
 • Piragüisme I
 • Salvament i Socorrisme

 

Data d'actualització:  24.01.2018