• Imprimeix

Biblioteca CREA

La Biblioteca del Centre de Lleida va ser creada l’any 1986 per donar suport a la docència, l’aprenentatge i la investigació de la comunitat acadèmica. Però és també una biblioteca oberta a tots els interessats en temes esportius i, molt especialment, als investigadors i altres persones relacionades amb el món de l’educació física i l’esport, des de diferents vessants: teòriques, d’ensenyament, de competició, etc. 

Administrativament depèn de la Generalitat de Catalunya, i tècnicament de la Universitat de Lleida.

Instal·lacions

La biblioteca disposa d’una sala de consulta i una sala de treball. Ambdues equipades amb tecnologia wifi.

L’accés a la biblioteca és lliure. El servei de préstec es limita a la comunitat acadèmica de la Universitat de Lleida (UdL).

Fons documental

El fons documental està constituït per:

  • 21.000 monografies
  • 75 subscripcions de revistes
  • Tesis presentades al Centre de Lleida
  • Vídeos, CD-Rom i disquets
  • Material cartogràfic
  • Sport Discus full text
  • Revistes electròniques