• Imprimeix

Investigació i recerca

Índex d’impacte

Selecció de fonts per la localització d’índex de qualitat dels diferents tipus de publicacions científiques:

Índexs interdisciplinaris de revistes internacionals

Journal Citation Reports (JCR): Base de dades en línia, produïda per Clarivate Analytics, d’anàlisis mètric de revistes especialitzades en totes les disciplines de Ciència, Tecnologia, Medicina i Ciències socials. JCR està integrada en la plataforma de recerca Web of Science i que podeu consultar des de qualsevol ordinador de l’INEFC.

Scimago Journal & Country Rank (SJR): Plataforma d’indicadors científics provinents de la informació continguda en la base de dades Scopus. SJR és una opció alternativa i diferent i d’accés obert als JCR.

MIAR: Matriu d’Informació per l’Anàlisis de Revistes. MIAR reuneix informació clau per a la identificació i l’anàlisi de revistes i vol ser un instrument de suport per les institucions que realitzen tasques d’avaluació.

Observatori de Revistes d’Accés Obert amb Impacte: Directori elaborat per la UOC que inclou totes les revistes obertes (DOAJ) que tenen factor d’impacte JCR.

Índexs interdisciplinaris de revistes espanyoles i iberoamericanes

CARHUS Plus: Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local i internacional. Projecte liderat per l’AGAUR. Carhus Plus+ 2014 és l’actualització més recent d’aquest indicador i que també es pot consultar a través de Dialnet.

Clasificación Integrada de Revista Científicas (CIRC): El CIRC té com objectiu la construcció d’una classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat.

Drets d’autor

Des de la biblioteca us volem assessorar sobre tot allò que es refereix a la difusió del coneixement científic que es generi des de l’INEFC, i sobre la utilització de materials adients, posant èmfasi especial en les alternatives de divulgació lliure.

En l'apartat de Suport a la recerca del Servei de Biblioteca de la UdL trobareu l'ajuda de la normativa sobre publicació en obert i drets d’autor.

Avaluació i acreditació

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari català. Té com objectiu l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament superior a Catalunya (ensenyament, professorat, centres i serveis). 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): Desenvolupa diferents programes d’avaluació, certificació i acreditació per integrar el nostre sistema en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els programes per la cobertura de places de professorat universitari (ACADEMIA i PEP) mantenen les convocatòries obertes tot l’any.

  • ACADEMIA: Programa d’acreditació nacional per l’accés als cossos de funcionaris docents mitjançant l’obtenció corresponent certificat d’acreditació. Programa vigent ACADEMIA 3.0
  • PEP (Programa de Evaluación del Profesorado): Avalua las activitats docents e investigadores, y la formació acadèmica dels sol·licitants per accedir a les figures de professor universitari contractat establertes en la LOMLOU.

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) realitza l’avalució de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l’objectiu de què les sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Identificador ORCID

Open Research and Contributor ID (ORCID) proporciona un identificador digital persistent a cada autor/investigador permeten distingir-lo de forma unívoca i afavoreix la localització de les seves publicacions, la tramitació de subvencions, etc.

ORCID és un identificador numèric únic format per 16 dígits, és independent i es basa en la norma ISO 27729:2012. Es tracta d’un sistema d’aplicació global que permet enllaçar els registres dels seus usuaris amb altres sistemes d’identificació d’autors (Scopus Author Identifier, WOS ResearcherID).

Data d'actualització:  18.12.2017