• Imprimeix

Recursos d'informació

Aquest llistat mostra les revistes digitals amb consulta des de la Biblioteca de l'INEFC. 

Base de dades multidisciplinària que dóna accés a més de deu milions de documents físics: llibres, revistes, articles, pàgines web, etc.

Conté el fons documental de més de 100 biblioteques de Catalunya: les biblioteques membres del CSUC (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull i Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) i biblioteques associades.

Editor o proveïdor: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Tipus: Bibliografia

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) és un portal bibliogràfic d’accés lliure i gratuït que vol donar visibilitat i difusió a la literatura científica hispana a través d’Internet. També inclou alguns serveis documentals sempre i quan un es registri com a usuari: alertes de noves entrades, arxiu de cerques, recuperació massiva de registres, etc.

En aquest recurs hi ha una gran base de dades de sumaris de revistes, tesis doctorals, capítols de llibres i altre material enllaçat al text complert quan és possible.

Editor o proveïdor: Fundación Dialnet

Tipus: Bibliografia

Observacions: Restricció d’accés per al Dialnet Plus

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques en el text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Editor o proveïdor: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Tipus: Tesis doctorals

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General

És el sistema de gestió de les tesis doctorals a nivell nacional, coordinat pels organismes corresponents del Ministerio de Edcuación, Cultura y Deporte.

Inclou una base de dades amb referències de milers de tesis espanyoles presentades des de fa dècades. Dóna accés al text complert a les tesis presentades en els últims anys. La base de dades permet la cerca per dades bibliogràfiques, universitats, departaments, cursos i paraules clau. També proporciona eines per fer el seguiment d’una tesis doctoral que s’incorpori al sistema fins que es publica després de la seva lectura i presentació. Es requereix un registre previ d’usuari per fer ús d’aquest últim servei.

Editor o proveïdor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Tipus: Tesis doctorals

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General

RECERCAT és un repositori institucional cooperatiu de documents digitals d’investigació de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya. Hi podem trobar articles encara no publicats (preprints), comunicacions de congressos, informes d’investigació, (working papers), projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Editor o proveïdor: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Tipus: Literatura gris

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General

És el repositori institucional que recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la Universitat de Lleida (UdL), les publicacions institucionals i altres materials de la comunitat universitària.

Els documents d’aquest repositori també es recullen en els repositoris cooperatius coordinats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC): RECERCAT, Tesis Doctorales en Red (TDR), Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Editor o proveïdor: Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida

Tipus: Publicacions acadèmiques

Restriccions d’accés: Lliure

Matèria: General