• Imprimeix

Serveis

Per poder fer ús del servei de préstec de documents cal ser membre de la comunitat universitària de l’INEFC de Lleida i totes aquelles persones que hi estiguin autoritzades, estar en possessió del carnet acreditatiu i adreçar-se al taulell de préstec de la biblioteca.

La major part dels documents de la biblioteca poden ser prestats. Els números de revista, les tesis doctorals i els llibres amb un gomet vermell al llom del llibre estan exclosos del servei de préstec.

El nombre de documents en préstec segons el tipus d’usuari:

 • Alumnes de grau: fins 4 documents durant 15 dies
 • Alumnes de postgrau, màster o doctorat: fins 8 documents durant 15 dies
 • Professors: fins 12 documents durant 15 dies
 • Membres de la UdL i altres: consultar al taulell

 

Els préstecs es poden renovar fins a 3 cops sempre i quan aquests no estiguin reservats per un altre usuari.

Tots els avisos que genera el servei de préstec (avís d’arribada de reserves, avís de proper venciment, etc.) s’envien al compte de correu electrònic facilitat durant la matriculació.

La devolució dels documents es farà a través del taulell o bé dipositant-los a la bústia retorn.

Generalment, el préstec és renovable excepte en els casos següents:

 • Quan l’exemplar tingui el termini de préstec vençut
 • Quan l’exemplar estigui reservat per un altre usuari: aquest té preferència sobre el primer prestatari
 • Quan l’exemplar hagi superat el nombre de renovacions establert

Les renovacions també poden ser:

 1. Per telèfon: 973 270 222 (ext. 275)
 2. Taulell d’informació i préstec de la biblioteca.
 3. Responent el correu electrònic amb l’avís de venciment del préstec.
 4. Per Internet a través del Catàleg de la UdL.

 

Accedeix al Meu compte. Anota el teu cognom i el codi de barres del carnet de la UdL i polsa sobre Enviar. T’apareixeran els préstecs que tens vigents i el període de duració dels mateixos. En les dades dels teus préstecs apareixerà una casella a la dreta per marcar els exemplars que pots renovar. Un cop marcats els exemplars renovables polsar sobre la icona Renovar seleccionats i apareixerà la nova data de retorn.

El Servei d' obtenció de documents (SOD) us permet obtenir els documents que no es troben a la biblioteca de l’INEFC-Lleida  i, també, que d' altres usuaris externs a l’INEFC-Lleida puguin disposar de documents de la nostra biblioteca.

Aquest  servei comporta una despesa econòmica determinada a càrrec de l' usuari i es realitza a través del Servei de préstec entre biblioteques (SOD) del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida.

Tots els membres de la comunitat universitària de l’INEFC-Lleida poden fer ús del SOD.

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora d‘autoservei per fotocopiar llibres o revistes, sempre que l’estat de conservació ho permeti o no hi hagi cap restricció de reproducció sobre ells.

La Biblioteca de l’INEFC-Lleida, a través del seu programa de formació d’usuaris, organitza diverses activitats de formació amb un doble objectiu:

 • Donar a conèixer els recursos i serveis que ofereix la biblioteca
 • Proporcionar als usuaris autonomia per localitzar la informació, mitjançant habilitats i competències en la cerca i gestió de la informació

 

Sessions a la carta

Es poden sol·licitar sessions a la carta sobre qualsevol recurs d’informació que ofereixi la biblioteca. Les sessions es realitzaran per a un mínim de 5 persones. En la sol·licitud s’ha d’incloure els recursos sobre els que es vol la formació i el nom de les persones que ho sol·licitin.

Visites a la Biblioteca

Es pot sol·licitar una visita guiada a la Biblioteca. S’haurà d’indicar el número de visitants, el dia, l’hora i l’organització que ho demana.

Data d'actualització:  18.12.2017