• Imprimeix

Guia de serveis

Aquestes són les instal·lacions d'INEFC Lleida. 

Planell del centre

Extensió telefònica: 200

Horari d'atenció: De 7.45 a 20.30 h.

Ubicació: Mòdul 1 Planta 0

Serveis:

 • Atenció a l'usuari
 • Partes mèdics en cas de lesió
Recepció

Extensió telefònica: 256 – 257 258

Horari d'atenció: De 9 a 14 h.

Ubicació: Mòdul 1 Planta 0 Espai 04

Serveis:

 • Matriculació
 • Informació acadèmica
 • Expedients
 • Tramitació de títols i certificats
 • Proves d'accés
 • Horaris acadèmics
 • Actes acadèmiques
 • Trasllats d'expedient
 • Convalidacions
 • Informació sobre mobilitat universitària (Erasmus/Sócrates/Seneca)
Gestió acadèmica

Extensió telefònica: 250

Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Ubicació: Mòdul 1 Planta 0 Espai 01

Serveis:

 • Recerca: Laboratoris, becaris.
 • Cursos de Postgrau (doctorat i màsters)
 • Formació continuada, Cursos d'estiu, Cursos d'Educació Física integral
Àrea de Postgrau-Màsters

Extensió telefònica:
246 – 247 (gestió econòmica)
245 (instal∙lacions)

Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 9.30 a 13 h.

Ubicació: Mòdul 1 Planta 0 Espai 03

Servei:

 • Gestió econòmica
 • Caixa
 • Gestió d'instal∙lacions
Àrea de Gestió econòmica i instal·lacions

Extensió telefònica: 265

Horari d'atenció:Dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Ubicació: Mòdul 1 Planta 0 Espai 05

Servei:

 • Reproducció d'originals.
 • Compra de dossiers i apunts d'assignatures.
 • La compra de dossiers i apunts s'encarreguen amb un dia d'antelació.
 • El pagament és fa a l'àrea de gestió econòmica (caixa).
 • Es prohibida la reproducció d'originals que tinguin drets d'autor segons normativa vigent

 

Reprografia

Extensió 275, 276 i 415

Horari d'atenció: L'horari d'utilització és de dilluns a divendres de les 8.10 a les 19.50 h.
(Estiu, Nadal i Setmana Santa de les 8.10 a les 14.50 h.)

Ubicació: Mòdul 2 Planta 0 Espai 10 (biblioteca)

Accés: La biblioteca és de lliure accés.

Serveis:

 • Consulta a sala del fons bibliogràfic i hemeroteca
 • Cerca a la base de dades dels diversos fons (bibliogràfic, hemeroteca, DVDs, vídeos, consulta a sala) http://www2.bib.udl.es
 • Informació i atenció a l'usuari
 • Servei de préstec mitjançant el carnet de la UdL
 • Servei d'obtenció de documents (SOD), permet obtenir documents que no es troben al catàleg de la UdL, demanantlos a altres biblioteques.
 • Servei de formació d'usuaris.
 • Accés a bases de dades (pròpies: Sport Discus i fonts especials, i les de la UdL)
 • Difusió d'informació: novetats bibliogràfiques i catàlegs varis.
 • Sala de lectura, annexa a biblioteca, per fer treballs individuals o en grup.
 • Fotocopiadora d'autoservei.
Biblioteca

Accés: La sala de lectura és de lliure accés pels alumnes.

Ubicació: Mòdul 2 Planta 0 Espai 14 (biblioteca)

Serveis:

 • Sala per poder fer treball en grup
 • Area wifi
Sala de lectura

Extensió telefònica: 289

Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Ubicació: Mòdul 2 Planta 0 Espai 13

Serveis:

 • Préstec de material per enregistrament audiovisual.
 • Cal autorització escrita del professor per retirar el material de préstec. Podeu demanar d'imprès corresponent al mateix servei.
 • El material en préstec cal retornarlo abans de les 11 h. de la data de devolució.
 • Les càmeres pel cap de setmana s'han de recollir el divendres.
 • Durada préstec càmeres: 1 dia o cap de setmana (prorrogable per motius justificats).
 • Durada préstec enregistradores àudio: 1 setmana (prorrogable per motius justificats).
 • Assessorament tècnic a l'alumnat i rofessorat
Multimèdia

Extensió telefònica: 286 i 281

Horari d'atenció: Dilluns a dijous de 8.30 a 14 h. i de 15 a 17 h. Divendres de 8.30 a 14 h.

Ubicació: Mòdul 2 Planta 0 Espai 13

Servei:

 • Dóna suport a la docència, recerca i gestió del centre i de l'INEF Catalunya
 • És responsable de l'aula informàtica
 • Gestió de l'accés a la intranet dels alumnes
 • Assistència als usuaris dels serveis informàtics de l'INEFC-Lleida
Centre informàtic

L'horari d'utilització es regeix en funció de l'activitat docent, i està exposat a l'entrada.

Ubicació: Mòdul 2 Planta 1 Espai 6 (Aula F)

Accés: Els alumnes tindran lliure accés a la sala d'informàtica dins l'horari d'obertura indicat a la porta, sempre i quan no hagi activitat acadèmica. El responsable de la sala podrà demanar als usuaris el carnet d'estudiant o document identificatiu. Als usuaris de l'aula informàtica se'ls assignarà un sol ordinador per persona i un màxim de dues persones per ordinador. En cas de que els usuaris de l'aula tinguin processos en marxa a l'hora de tancarla, es consensuarà amb el responsable la forma d'acabarlos, i en qualsevol cas, es respectarà el criteri del responsable.

Serveis:

 • Accés a programes ofimàtics i accés a internet
 • Carpeta privada per emmagatzemar arxius personals
 • Imprimir treballs i documents
 • Emmagatzemar documents en la gravadora de CDs. de l'aula

Indicacions:

 • No es pot menjar ni beure a l'aula informàtica.
 • No es poden instal∙lar programes als ordinadors de l'aula sense el vistiplau del responsable de l'aula.
 • No es pot moure el material per l'aula ni treure'l

Responsabilitats:

 • En cas de contaminació vírica o qualsevol tipus d'avaria generalitzada, el responsable podrà establir un període de quarantena amb el tancament de l'aula informàtica durant un període no superior a dos dies, que s'utilitzarà per solucionar aquests problemes.
 • L'únic responsable de les dades introduïdes en l'ordinador és el propi usuari.
 • Ningú es fa responsable de les dades dipositades en els discs durs de l'aula informàtica. Es recomana que les dades se les endugui cada usuari en discs flexibles o Memòries USB.
 • L'únic responsable de l'ordinador és l'usuari. En cas d'avaria per mal us, negligència o ignorància, l'únic responsable és l'usuari que ho hagi provocat.
 • En cas de faltes a l'ordre, el respecte pel material i/o els altres usuaris, el responsable de l'aula informarà la directiva del centre i sol∙licitarà la imputació de responsabilitats i/o les sancions que els reglaments del centre permeten.
Aula d'informàtica

Servei:

 • Al voltant del mòdul 2 (àrea biblioteca, sala d'edició multimèdia, sala de lectura) hi ha connexió a internet sense cable mitjançant tecnologia wifi.
 • Al voltant del mòdul 1 (àrea bar, biblioteca, entrada del centre) hi ha connexió a internet sense cable mitjançant tecnologia wifi.
 • Al hall de la piscina, que dona servei a aquesta àera, pavelló i parts properes del camps de gespa.
Àrea wifi

Telèfon: 973270034

Horari d'atenció: De 8 a 17 h.

Servei: Bar cafeteria i restaurant.

Bar-Restaurant

Extensió telefònica: 271

Què és?:
És l'associació que agrupa els alumnes de l'INEFC de Lleida, per vetllar de temes d'interès general i
particular en relació a l'alumnat.

Associació d'estudiants

Extensió telefònica: Gerència 270 / Direcció esportiva 420 / Recepció piscina 470
Web i contacte: info@clubineflleida.com
 
Què és?:
El Club Esportiu INEF Lleida és una entitat esportiva i cultural que pretén ser un centre generador de pràctiques relacionades amb els diferents àmbits d'actuació del Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, facilitant l'associacionisme i la promoció esportiva entre els membres de l'INEFC (alumnes, exalumnes, professors i PAS)

Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de 13 a 22 h.

Ubicació: Recepció de piscina (atenció al públic) i Espai 2.0.6 (oficines)

Serveis:

 • La possibilitat de participar i formar part activa en l'organització de les seccions esportives del Club
 • Participació als entrenaments, activitats esportives i culturals que organitzi cada secció
 • Participació en competicions federades en el cas de les seccions que estan inscrites en competicions oficials (Rugbi, voleibol, natació, ...), així com torneigs i competicions internes i campionats universitaris.
 • Participació en sortides i viatges a diferents actes esportius o llocs d'interès (Gimnastrada, InterInefs, Centres d'entrenament, etc.)
 • Entrenaments esportius de reforç (bàdminton, futbol, rugbi, judo...)
 • Gaudir de descomptes en:
  • Els cursos que organitzi el Club.
  • Quota especial en l'abonament de la piscina coberta de l'INEFC. Abonament que permet el bany lliure diari i descomptes en la realització de cursets.
  • Preus especials en la compra de material que el Club posi a la venda.
  • Possibilitat de realitzar treballs d'assignatures, practicums, investigacions en les nostres activitats amb grups de població reals.
  • Assegurança de responsabilitat civil en totes les activitat organitzades.
  • Possibilitat de formar part de la plantilla de treballadors del Club.
Club INEF Lleida

L'INEFC-Lleida compta amb els següents espais per la recerca especialitzada:

 • Laboratori de Gestió esportiva
 • Laboratori de Comportament motor (Espai 3.0.03) Extensió tfn: 417
 • Laboratori de Biomecànica (Espai 3.0.04) Extensió tfn: 371
 • Laboratori de Valoració funcional (Espai 3.0.08) Extensió tfn: 208
 • Laboratori de Observació (Espai 2.0.03) Extensió tfn: 274
 • Laboratori de Praxiologia (Espai 2.1.12) Extensió tfn: 419
 • Unitat de Recerca en Readaptació esportiva (Espai 3.0.11) Ext tfn: 209
 • Unitat de Recerca en Esports (Espai 3.0.16) Extensió tfn: 411

Servei:

 • Els laboratoris aglutinen la investigació del INEFC, així com també donen servei a continguts específics de diverses assignatures.

 

El pavelló
 • Accés:
  • Els alumnes podran utilitzar lliurement el pavelló sempre i quan no hi hagi cap tipus d'activitat organitzada.
  • Els alumnes podran retirar material d'ús general, identificant-se i deixant en dipòsit el seu carnet d'alumne o document identificatiu.
  • Només s'encendran els llums si en un espai realitzen pràctica 5 o més alumnes.
 • És obligatori: dur calçat esportiu amb la sola neta
 • És prohibit:
  • Entrar menjar, begudes enllaunades o amb envàs de vidre
  • Utilitzar resines o qualsevol material que pugui embrutar o deixar marca en el paviment

 

La piscina
 • Accés:
  • Els alumnes tindran un horari setmanal per la pràctica lliure.
  • L'accés als vestidors es podrà fer 10 minuts abans de l'inici de l'activitat
  • Els alumnes que vulguin participar del bany lliure durant tots els dies en l'horari del Club esportiu INEF, hauran de gestionar l'abonament amb el Club on tindran uns tractes preferencials.
 • És obligatori:
  • Utilitzar xancletes en la zona de dutxes, vestidors i la piscina.
  • Utilitzar les dutxes abans del bany a la piscina.
  • Desmaquillar-se abans de banyar-se.
  • Utilitzar gorra de bany i banyador.
  • Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats.
  • Nedar sempre pel costat dret del carrer.
  • Deixar el material, un cop s'hagi utilitzat, al seu lloc.
  • Respectar les indicacions dels socorristes en qualsevol moment referents a organització dels carrers, utilització del material, normes higièniques, etc.
 • És prohibit:
  • Accedir amb calçat de carrer a la zona de dutxes i la piscina.
  • Accedir amb roba de carrer a la piscina.
  • Menjar, beure o fumar dins el recinte de la piscina.
  • Córrer, empènyer i/o realitzar qualsevol altre activitat que comporti perill o que pugui molestar a la resta de banyistes.
  • Asseure's a les sureres.
  • Accedir a la piscina si es pateix alguna malaltia infecciosa o contagiosa.
 • Es recomana:
  • Evitar anar descalços.
  • No utilitzar roba d'altres persones (tovalloles, xancles, banyador,...)
  • Dutxar-se amb sabó després del bany a la piscina.
  • Eixugarse bé després del bany incidint en els plecs de la pell (aixelles, engonals) i els peus per a evitar la humitat.
 
Les pistes exteriors

Camp de gespa, zona de llançaments, camp de sorra, zona d'atletisme, camp de gespa artificial, zones enjardinades.

 • Accés:
  • L'accés a les pistes exteriors és lliure pels alumnes, excepte l'interior del camp de gespa natural (camp de futbol/rugbi) reservat exclusivament per activitats docents i entrenaments organitzats.
  • No es podran utilitzar les zones de gespa natural en cas de pluja o quan el terreny estigui estovat per l'aigua.
 
La sala d'halterofilia i de musculació
 • Accés:
  • Aquells alumnes que desitgin utilitzar la sala hauran de fer la petició a la subdirecció d'activitats, indicant el motiu de l'ús i reconeixent fefaentment el coneixement de les normes de seguretat en relació amb l'ús d'halteres. El subdirector d'activitats autoritzarà aquest ús.
  • Els usuaris, abans de la utilització s'identificaran al personal del pavelló, deixant el carnet d'alumne o document identificatiu. Els alumnes autoritzats seran els responsables del material de la sala així com de les persones practicants al seu càrrec.
  • En el cas d'haver-hi una persona autoritzada, es permetrà l'accés a altres alumnes, prèvia identificació.
 • És obligatori:
  • Seguir les indicacions del responsable de la sala.
  • Fer un correcte ús del material, i deixar-lo ordenat al seu lloc a l'acabar.
  • Comunicar al personal de manteniment qualsevol desperfecte.
 • És prohibit:
  • La sala no es podrà utilitzar sota cap concepte de forma individual. Això vol dir que com a mínim sempre hi haurà dues persones.
 • Es recomana:
  • Dur aigua per hidratar-se freqüentment, guants i una tovallola.
 
El tatami
 • Accés:
  • Aquells alumnes que desitgin utilitzar la sala hauran de fer la petició a la subdirecció d'activitats, indicant el motiu de l'ús. El subdirector d'activitats autoritzarà aquest ús.
  • Els usuaris, abans de la utilització s'identificaran al personal del pavelló, deixant el carnet d'alumne o document identificatiu. Els alumnes autoritzats seran els responsables de la sala així com de les persones practicants al seu càrrec.
 • És obligatori:
  • Xafar el tatami sense cap tipus de calçat.
 • És prohibit:
  • Entrar menjar, begudes enllaunades o amb envàs de vidre 
 
La sala d'expressió
 • Accés: 
  • Aquest espai és exclusiu per activitats acadèmiques i organitzades
 • És obligatori:
  • Anar descalç a la sala o amb calçat específic.
  • Al finalitzar l'activitat, la sala ha de quedar en condicions per poder ser utilitzada. Això implica desar tot el material (la moqueta recollida, les màrfegues recollides de peu en un costat, el material al seu lloc, les cadires ben col∙locades, la cortina correguda per protegir el mirall, etc.)
  • Si es detecta un deteriorament o brutícia d'alguna part de l'equipament, avisar al responsable de manteniment
 • És prohibit:
  • Utilitzar calçat de carrer. Si s'utilitza calçat esportiu, aquest ha de ser amb sola neta, que s'ha de posar a l'entrar a la sala i no s'hagi dut en exteriors.
  • No deixar ampolles d'aigua buides o semibuides (a l'exterior de la sala hi ha papereres)
 
El rocòdrom
 • Accés
  • Aquest espai és exclusiu per activitats organitzades.
  • Mitjançant el Club esportiu INEF Lleida es gestionarà un horari d'utilització de pràctica lliure pels alumnes.
  • Sempre hi haurà un responsable de l'activitat, membre de la secció d'escalada del Club, autoritzat pel subdirector d'activitats.
 • És obligatori:
  • Anar descalç a la sala, o amb calçat específic.
  • Atendre en tot moment les indicacions del responsable de l'activitat. En cas d'aglomeració es podran establir torns entre els usuaris
  • Per accedir a la pràctica lliure, caldrà tenir llicència federativa o una assegurança de responsabilitat civil i d'assistència sanitària (segons art. 23.3 de la Llei d el'Esport).
  • La pràctica s'haurà de realitzar d'acord a la normativa de seguretat que hi ha exposada a la sala i a l'annex 1.
 • És prohibit:
  • Treure i canviar preses de lloc sense l'autorització expressa de l'INEFC.
  • Entrar menjar, begudes enllaunades o amb envàs de vidre, i aparells de música.
Ordinadors del centre per ús exclusiu de l'alumnat.

Aula Informàtica
Posem a la vostra disposició els ordinadors de l’aula informàtica durant les hores que no s’utilitza per usos docents, el seu ús es lliure i els podeu utilitzar per a la realització de treballs, navegació per Internet, etc... No està permesa la instal·lació de programari per part de l’alumnat. També us facilitem espai de disc en el servidor, aquest espai és personal i cap altra persona hi pot accedir. Referent a les hores de disponibilitat “lliure” de l'aula, heu de saber que estan supeditades a la disponibilitat dels becaris que se n'encarreguen.

Consulta biblioteca
Tot i que depenen del servei de biblioteca només comentar-vos que el seu funcionament és igual que els de l'aula d'informàtica. És important que recordeu que el seu ús és exclusiu per a la recerca bibliogràfica (catàlegs, revistes digitals, etc...).

Ordinadors mediateca
Aquests ordinadors són exclusius per a l'edició de vídeo, hi podreu realitzar els treballs i projectes que ús encarregui el professorat. No està instal·lat ni el paquet ofimàtica Office ni tampoc tenen connexió a Internet.

Portal Campus Inefc

Portal que permet a l'alumnat accedir a tot el seu historial acadèmic, informació de tots els processos de matrícula realitzats, informació de tots els pagaments duts aterme per l'alumne, automatrícula, notes de les assignatures, etc.

Aula Virtual - Coopera

El servei de docència virtual “Coopera”  es tracta d’un entorn online basat en la plataforma  e-learning “Moodle”. Es tracta d’un entorn estructurat en assignatures i dins de cada assignatura el professor hi afegeix els recursos necessaris per al seguiment de la pròpia assignatura (documentació, enllaços webs, bases de dades, vídeos, etc...)  d’altra banda també hi pot afegir activitats que l’alumne haurà de realitzar (enviament de treballs, exàmens virtuals, etc...).
Cal destacar també la possibilitat d’utilització d’altres recursos com els fòrums, xats i la missatgeria interna del coopera que potencien la relació entre tots els participants de l’assignatura i que porten la dedicació a la mateixa més. enllà de les pròpies classes presencials.

Data d'actualització:  24.10.2018